Steel structure

Lastest News
Tìm hiểu kết cấu nhà thép tiền chế

Tìm hiểu kết cấu nhà thép tiền chế

Kết cấu thép được hiểu là kết cấu chịu lực của các công trình xây dựng được tạo nên từ thép. Đây là loại kết cấu được ngành công nghiệp sử dụng rộng rãi

Kết cấu thép là gì?

Kết cấu thép là gì?

Kết cấu thép chính là kết cấu chịu lực được dùng tại các công trình xây dựng được làm bằng thép, đặc biệt là những công trình quy mô lớn, có thiết kế và cấu tạo hoàn toàn bằng thép.