BMB Steel

Dự án mới
Địa điểm: Myanmar
Địa điểm: Thilawa SEZ, Yangon, Myanmar
Địa điểm: Ho Chi Minh City, Vietnam
Địa điểm: Philippines
Tin tức
Dự án Panjaphol

Dự án Panjaphol

Vừa qua, BMB Steel đã ký được hợp đồng dự án...

Dự án PCG

Dự án PCG

Vừa qua, BMB Steel đã ký được hợp đồng dự án...

Dự án nhà máy Myarnak

Dự án nhà máy Myarnak

BMB Steel đã được chọn trở thành nhà thầu...

Khách hàng và đối tác