Dự án
Tên dự án: DỰ ÁN CLUB HOUSE Khu vực: The South Area Khách hàng: Dai Quang Minh Corporation Địa điểm: Thu Thiem New Urban Area
Tên dự án: DỰ ÁN NHÀ MÁY ROYAL FOOD Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Thailand
Tên dự án: 3rd Factory of OJI GS Paper Packaging Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Myanmar
Tên dự án: CẢNG HÀNG KHÔNG - SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Noi Bai Airport
Tên dự án: TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ SHOWROOM LEXUS Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm:
Tên dự án: Dự án S.A.C Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Truong Son St, Tan Binh Dist, HCMC
Tên dự án: Dự án cổng chào Vsip Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Vsip- Binh Duong
Tên dự án: Dự án cầu Phú mỹ Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Dist 7 - HCM City
Tên dự án: Trạm điều khiển không lưu sân bay Tân Sơn Nhất Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Tan Binh - HCM City