Dự án
Thông tin dự án

Dự án cảng cạn Kerry

Khách hàng: Kerry Logistic Khu vực: The Others Địa điểm: Myanmar Khu vực: 50.000 m2

1 2 3 4 5 6