Dự án
Tên dự án: Dự án Wilcon Depot Khu vực: The Others Khách hàng: Wilcon Depot Địa điểm: Philippines
Tên dự án: Dự án Super Hotel Khu vực: The Others Khách hàng: Super Hotel Địa điểm: Thilawa SEZ, Yangon, Myanmar
Tên dự án: Dự án nhà máy ASRB Khu vực: The Others Khách hàng: ARSB Địa điểm: Thailand
Tên dự án: Dự án nhà máy Lock & Lock Khu vực: The Others Khách hàng: Lock & Lock Living Co. Ltd Địa điểm: Tien Giang, Vietnam
Tên dự án: Teng Lay Dry Port Khu vực: The Others Khách hàng: Teng Lay Dry Port Địa điểm: Bavet, Cambodia
Tên dự án: Konoike Transportation Project Khu vực: The Others Khách hàng: Konoike Construciton Co., Ltd Địa điểm: Thilawa, Yangon, Myanmar
Tên dự án: DỰ ÁN SAGAWA Khu vực: The South Area Khách hàng: Sagawa Express Co., Ltd Địa điểm: Nhon Trach IP, Dong Nai, Vietnam
Tên dự án: DỰ ÁN TRUNG TÂM DỊCH VỤ TOYOTA Khu vực: The Others Khách hàng: Toyota Cambodia Co., Ltd Địa điểm: Phnom Penh, Cambodia
Tên dự án: HANACOBI Khu vực: The South Area Khách hàng: Lock & Lock Vietnam Địa điểm: Long Hau, Long An, Vietnam