Dự án
Tên dự án: Dự án PCG Khu vực: The South Area Khách hàng: PCG Địa điểm: Myanmar
Tên dự án: Dự án nhà máy Myarnak Khu vực: The Others Khách hàng: Myarnak Địa điểm: Thilawa SEZ, Yangon, Myanmar
Tên dự án: Dự án Paiho Khu vực: The South Area Khách hàng: Paiho Địa điểm: Ho Chi Minh City, Vietnam
Tên dự án: Dự án Wilcon Depot Khu vực: The Others Khách hàng: Wilcon Depot Địa điểm: Philippines
Tên dự án: Dự án Super Hotel Khu vực: The Others Khách hàng: Super Hotel Địa điểm: Thilawa SEZ, Yangon, Myanmar
Tên dự án: Dự án AJU PHC - PILE PLANT Khu vực: The Others Khách hàng: AJU Myanmar Địa điểm: Thilawa SEZ, Yangon, Myanmar
Tên dự án: Dự án nhà máy Texhong Khu vực: The North Area Khách hàng: Texhong Địa điểm: Quang Ninh, Vietnam
Tên dự án: Dự án nhà máy Masan Khu vực: The Others Khách hàng: Masan (Proconco) Địa điểm: Binh Dinh, Vietnam
Tên dự án: Dự án nhà máy ASRB Khu vực: The Others Khách hàng: ARSB Địa điểm: Thailand