Dự án
Tên dự án: Sân bay quốc tế Cần Thơ Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Can Tho city
Tên dự án: Nhà máy Bunge complex Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Phu My - BRVT
Tên dự án: Dự án cầu thủy điện Đồng Nai 4 Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Lam Dong
Tên dự án: Tan Phuoc Khanh Khu vực: The Center Area Khách hàng: Địa điểm: Phu My- Ba Ria Vung Tau
Tên dự án: Sai Gon Ship Yard Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Dist 2 - HCMC
Tên dự án: Sai Gon Offshore Khu vực: The South Area Khách hàng: Dong Xuyen IP- Ba Ria Vung Tau Địa điểm:
Tên dự án: Dự án KJ Khu vực: The South Area Khách hàng: 20000m2 Địa điểm: Ba Ria Vung Tau
Tên dự án: Dự án Huyndai-Vinashin Khu vực: The Center Area Khách hàng: Địa điểm: Nha Trang-Khanh Hoa
Tên dự án: Cafe Trung Nguyên Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Binh Duong