Dự án
Tên dự án: Sai Gon Offshore Khu vực: The South Area Khách hàng: Dong Xuyen IP- Ba Ria Vung Tau Địa điểm:
Tên dự án: Dự án KJ Khu vực: The South Area Khách hàng: 20000m2 Địa điểm: Ba Ria Vung Tau
Tên dự án: Dự án Huyndai-Vinashin Khu vực: The Center Area Khách hàng: Địa điểm: Nha Trang-Khanh Hoa
Tên dự án: Cafe Trung Nguyên Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Binh Duong
Tên dự án: Nhà máy VINAMILK Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: My Phuoc - Binh Duong
Tên dự án: Perfetti van melle Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Song Than IP-Binh Duong
Tên dự án: PepsiCo Cần Thơ Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Can Tho
Tên dự án: Nhà máy Olam Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Song May-Dong nai
Tên dự án: SAF VIET Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Long An