Dự án
Tên dự án: Dự án Toei Khu vực: The North Area Khách hàng: Toei Ltd, Co. Địa điểm: Hung Yen, Vietnam
Tên dự án: Dự án Wacoal Khu vực: The Others Khách hàng: Wacoal Japan Địa điểm: Myanmar
Tên dự án: DỰ ÁN MARUBENI Khu vực: The South Area Khách hàng: Marubeni Địa điểm: Myanmar
Tên dự án: DỰ ÁN NHÀ MÁY VELBON Khu vực: The South Area Khách hàng: Velbon Địa điểm: Thilawa IP, Myanmar
Tên dự án: DỰ ÁN SETTSU CARTOON GIAI ĐOẠN 2 Khu vực: The South Area Khách hàng: Settsu Carton Vietnam Corporation Địa điểm: Long Duc IP, Long Thanh, Dong Nai
Tên dự án: DỰ ÁN SAMUT PRAKARN Khu vực: The Others Khách hàng: Kasetphand Industry Co., Ltd Địa điểm: Samut Prakarn, Thailand
Tên dự án: DỰ ÁN NHÀ MÁY DỆT MAY HIGHTECH Khu vực: The North Area Khách hàng: Reliable Source Industrial Company Địa điểm: Nam Dinh, Viet Nam
Tên dự án: Dự án YEO's Khu vực: The Others Khách hàng: Yeo's Địa điểm: Cambodia
Tên dự án: DỰ ÁN SHOWROOM MERCEDES BENZ Khu vực: The Others Khách hàng: Mercedes Benz Địa điểm: Phnompenh, Cambodia