Dự án
Tên dự án: DỰ ÁN SAMUT PRAKARN Khu vực: The Others Khách hàng: Kasetphand Industry Co., Ltd Địa điểm: Samut Prakarn, Thailand
Tên dự án: DỰ ÁN NHÀ MÁY DỆT MAY HIGHTECH Khu vực: The North Area Khách hàng: Reliable Source Industrial Company Địa điểm: Nam Dinh, Viet Nam
Tên dự án: Dự án YEO's Khu vực: The Others Khách hàng: Yeo's Địa điểm: Cambodia
Tên dự án: DỰ ÁN SHOWROOM MERCEDES BENZ Khu vực: The Others Khách hàng: Mercedes Benz Địa điểm: Phnompenh, Cambodia
Tên dự án: DỰ ÁN SHOWROOM MG CAR Khu vực: The Others Khách hàng: MG Motor UK Ltd Địa điểm: Bangkok, Thailand
Tên dự án: DỰ ÁN CLUB HOUSE Khu vực: The South Area Khách hàng: Dai Quang Minh Corporation Địa điểm: Thu Thiem New Urban Area
Tên dự án: PRIMALLIS Khu vực: The Others Khách hàng: PRIMALLIS CAMBODIA CO.,LTD Địa điểm: Oudong Ward, Phnompenh City, Cambodia
Tên dự án: HANACOBI Khu vực: The South Area Khách hàng: Lock & Lock Vietnam Địa điểm: Long Hau, Long An, Vietnam
Tên dự án: Dự án Xi Măng HOLCIM Khu vực: The Others Khách hàng: Holcim Địa điểm: Kien Giang Province, Vietnam