Dự án
Tên dự án: DỰ ÁN SHOWROOM MG CAR Khu vực: The Others Khách hàng: MG Motor UK Ltd Địa điểm: Bangkok, Thailand
Tên dự án: DỰ ÁN CLUB HOUSE Khu vực: The South Area Khách hàng: Dai Quang Minh Corporation Địa điểm: Thu Thiem New Urban Area
Tên dự án: PRIMALLIS Khu vực: The Others Khách hàng: PRIMALLIS CAMBODIA CO.,LTD Địa điểm: Oudong Ward, Phnompenh City, Cambodia
Tên dự án: HANACOBI Khu vực: The South Area Khách hàng: Lock & Lock Vietnam Địa điểm: Long Hau, Long An, Vietnam
Tên dự án: Dự án Xi Măng HOLCIM Khu vực: The Others Khách hàng: Holcim Địa điểm: Kien Giang Province, Vietnam
Tên dự án: DỰ ÁN NHÀ KHO MỚI KHON KEAN Khu vực: The South Area Khách hàng: Charoen Pokphand Group Địa điểm: Thailand
Tên dự án: DỰ ÁN NHÀ MÁY DAEYEONG VINA Khu vực: The South Area Khách hàng: Daeyeong Textile Co. Địa điểm: Amata IP, Dong Nai, Vietnam
Tên dự án: DỰ ÁN NHÀ MÁY DỆT MAY WORLDON VIỆT NAM Khu vực: The South Area Khách hàng: Shenzhou International Group Địa điểm: South East IP, Cu Chi, HCMC, Vietnam
Tên dự án: DỰ ÁN BỆNH VIỆN PATHEIN Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm: Myanmar