Dự án
Tên dự án: DỰ ÁN NHÀ MÁY GIẤY VINAKRAFT Khu vực: The South Area Khách hàng: SCG Group Địa điểm: My Phuoc 3 IP, Binh Duong, Vietnam
Tên dự án: DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ SALA Khu vực: The South Area Khách hàng: Dai Quang Minh Corporation Địa điểm: District 2, Ho Chi Minh city, Vietnam
Tên dự án: DỰ ÁN KERRY LOGISTICS Khu vực: The Others Khách hàng: Kerry Logistic Địa điểm: Phnom Penh City, Cambodia
Tên dự án: DỰ ÁN KOYORAD (NHẬT BẢN) Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm: Thilawa IP, Myanmar
Tên dự án: FOSTER Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm: Thilawa Industrial Park, Myanmar
Tên dự án: Honey Garment Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm: Mingaladon industrial park, Yangon, Myanmar
Tên dự án: OJI PAPER (NHẬT BẢN) Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm: Mingaladon Industrial park, Yangon, Myanmar
Tên dự án: NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒNG HỒ Khu vực: The Others Khách hàng: RICHEST TIME (HongKong) Co,.Ltd Địa điểm: Yangon – Myanmar
Tên dự án: CP Group - Feed Mill Khu vực: The Others Khách hàng: CP Group Địa điểm: Myanmar