Dự án
Tên dự án: KINH ĐÔ Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: VSIP - Binh Duong
Tên dự án: NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIÀY KING MAKER Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm: P.P-Cambodia
Tên dự án: Nhà máy UPL Pesticide Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Amata IP - Dong Nai
Tên dự án: PEPSICO 512 Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm: Bac Ninh province
Tên dự án: Nông trại bò sữa Vinamilk - Giai đoạn 1 Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm:
Tên dự án: DỰ ÁN CORONET VIỆT NAM Khu vực: The North Area Khách hàng: CORONET Địa điểm: VIETNAM
Tên dự án: DỰ ÁN NHÀ MÁY ROYAL FOOD Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Thailand
Tên dự án: 3rd Factory of OJI GS Paper Packaging Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Myanmar
Tên dự án: DỰ ÁN BETAGRO Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm: