Dự án
Tên dự án: Nông trại bò sữa Vinamilk - Giai đoạn 1 Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm:
Tên dự án: DỰ ÁN CORONET VIỆT NAM Khu vực: The North Area Khách hàng: CORONET Địa điểm: VIETNAM
Tên dự án: DỰ ÁN NHÀ MÁY ROYAL FOOD Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Thailand
Tên dự án: 3rd Factory of OJI GS Paper Packaging Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Myanmar
Tên dự án: DỰ ÁN BETAGRO Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm:
Tên dự án: DỰ ÁN PEPSI AMATA Khu vực: The North Area Khách hàng: PEPSICo Địa điểm: VIETNAM
Tên dự án: CẢNG HÀNG KHÔNG - SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Noi Bai Airport
Tên dự án: SAI GON CENTRE GIAI ĐOẠN 1 & 2 Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm:
Tên dự án: BATAM SHIPYARD WORKSHOP Khu vực: The North Area Khách hàng: Utraco Corporation Batam Địa điểm: INDONESIA