Dự án
Tên dự án: DỰ ÁN PEPSI AMATA Khu vực: The North Area Khách hàng: PEPSICo Địa điểm: VIETNAM
Tên dự án: CẢNG HÀNG KHÔNG - SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Noi Bai Airport
Tên dự án: SAI GON CENTRE GIAI ĐOẠN 1 & 2 Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm:
Tên dự án: BATAM SHIPYARD WORKSHOP Khu vực: The North Area Khách hàng: Utraco Corporation Batam Địa điểm: INDONESIA
Tên dự án: DAMEN SHIPYARD Khu vực: The North Area Khách hàng: DAMEN SONG CAM COMPNAY Địa điểm: Hoang Dong, Thuy Nguyen, Hai Phong City
Tên dự án: DỰ ÁN SÂN BAY QUỐC TẾ SIEM REAP MỞ RỘNG Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm:
Tên dự án: DỰ ÁN SHARP MIND Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm:
Tên dự án: OJITEX BACNINH (VIỆT NAM) & OJITEX HARTA (CAMPUCHIA) Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm:
Tên dự án: NHÀ KHO CFS - CẢNG ĐỒNG NAI Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: