Dự án
Tên dự án: DAMEN SHIPYARD Khu vực: The North Area Khách hàng: DAMEN SONG CAM COMPNAY Địa điểm: Hoang Dong, Thuy Nguyen, Hai Phong City
Tên dự án: DỰ ÁN SÂN BAY QUỐC TẾ SIEM REAP MỞ RỘNG Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm:
Tên dự án: DỰ ÁN SHARP MIND Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm:
Tên dự án: OJITEX BACNINH (VIỆT NAM) & OJITEX HARTA (CAMPUCHIA) Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm:
Tên dự án: NHÀ KHO CFS - CẢNG ĐỒNG NAI Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm:
Tên dự án: SIÊU THỊ LONG KHÁNH Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm:
Tên dự án: DỰ ÁN NOKIA BẮC NINH Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm:
Tên dự án: NHÀ MÁY XAY XAY GẠO SOKKEO Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm:
Tên dự án: TRUNG TÂM VIKID Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: