Dự án
Tên dự án: TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI GÒ DẦU Khu vực: The South Area Khách hàng: Truong Hai Auto Company Địa điểm: Thanh Binh A Hamlet, Go Dau, Tay Ninh Provimce
Tên dự án: DỰ ÁN SHARP MIND Khu vực: All Area Khách hàng: Địa điểm: Dai Dang IP- Binh Duong Province
Tên dự án: Dự án nhà máy Lock & Lock Việt Nam Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: My Xuan IP, Vung Tau
Tên dự án: Dự án S.A.C Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Truong Son St, Tan Binh Dist, HCMC
Tên dự án: Dự án LS Cable Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm: Nhon Trach IP
Tên dự án: Dự án nhà máy XP Power Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: My Phuoc 3 IP-Binh Duong Province
Tên dự án: O&M Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm: PPSEZ - Phnompenh - Cambodia
Tên dự án: Dự án chợ Lucky Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm: near Northbridge - Phnompenh - Cambodia
Tên dự án: Dự án Cavi Food Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm: Phnompenh - Cambodia