Dự án
Tên dự án: Dự án LS Cable Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm: Nhon Trach IP
Tên dự án: Dự án nhà máy XP Power Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: My Phuoc 3 IP-Binh Duong Province
Tên dự án: O&M Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm: PPSEZ - Phnompenh - Cambodia
Tên dự án: Dự án chợ Lucky Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm: near Northbridge - Phnompenh - Cambodia
Tên dự án: Dự án Cavi Food Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm: Phnompenh - Cambodia
Tên dự án: Dự án URC Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm: Thanh Oai - Ha Noi
Tên dự án: Dự án cổng chào Vsip Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Vsip- Binh Duong
Tên dự án: Dự án cầu Phú mỹ Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Dist 7 - HCM City
Tên dự án: Trạm điều khiển không lưu sân bay Tân Sơn Nhất Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Tan Binh - HCM City