Dự án
Tên dự án: Tan Phuoc Khanh Khu vực: The Center Area Khách hàng: Địa điểm: Phu My- Ba Ria Vung Tau
Tên dự án: Dự án Huyndai-Vinashin Khu vực: The Center Area Khách hàng: Địa điểm: Nha Trang-Khanh Hoa