Dự án
Thông tin dự án

BATAM SHIPYARD WORKSHOP

Khách hàng: Utraco Corporation Batam Khu vực: The North Area Địa điểm: INDONESIA

1 2 3 4 5 6 7 8