Dự án
Thông tin dự án

Sai Gon Ship Yard

Khách hàng: Khu vực: The South Area Địa điểm: Dist 2 - HCMC

1 2 3 4