Dự án
Thông tin dự án

Dự án Delta Gaili

Khách hàng: Delta Galil Vietnam Co. LTD Khu vực: The Center Area Địa điểm: Phu Cat, Binh Dinh Khu vực: 6,000 m2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12