Dự án
Thông tin dự án

Dự án Knauf

Khách hàng: Knauf Khu vực: The Others Địa điểm: Philippines Khu vực: 40.000 m2

1