Dự án
Thông tin dự án

Dự án nhà máy Myarnak

Khách hàng: Myarnak Khu vực: The Others Địa điểm: Thilawa SEZ, Yangon, Myanmar Khu vực: 7.000 m2

1 2