Dự án
Thông tin dự án

DỰ ÁN NHÀ MÁY VELBON

Khách hàng: Velbon Khu vực: The South Area Địa điểm: Thilawa IP, Myanmar Khu vực: 5000 m2

1 2