Dự án
Thông tin dự án

DỰ ÁN MARUBENI

Khách hàng: Marubeni Khu vực: The South Area Địa điểm: Myanmar Khu vực: 15000 m2

1 2 3