Dự án
Tên dự án: ICD Cát Lái Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: dist2 - HCM City
Tên dự án: AKZO NOBEL Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Dong Nai
Tên dự án: Nhà máy Uniden Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm: Hai Duong
Tên dự án: Nhà máy Mobase Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm: Yen Phong IP - Bac Ninh
Tên dự án: Toyo Ink Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm: Que Vo -Bac Ninh
Tên dự án: Nhà máy dệt may TNG Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm: Thai Nguyen
Tên dự án: Trung tâm Kerry Logicstic Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm: Hung Yen
Tên dự án: Katolec Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm: Thanh Oai - Ha Noi
Tên dự án: Nhà máy Falcon Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm: Dai An Ip - Hai Duong