Dự án
Thông tin dự án

Dự án Toei

Khách hàng: Toei Ltd, Co. Khu vực: The North Area Địa điểm: Hung Yen, Vietnam Khu vực: 8,000 m2

1 2 3