Công Ty Nhà Thép Tiền Chế

Tin tức mới
Cấu trúc nhà thép tiền chế cao tầng

Cấu trúc nhà thép tiền chế cao tầng

Cấu trúc nhà thép tiền chế cao tầng được xác định theo kích thước tiết diện sơ bộ. Kích thước tiết diện sơ bộ của cột theo 3 phương án khác nhau.