Tiêu chuẩn thiết kế nhà thép tiền chế

Saturday, 16-09-2017

Thiết kế là một khâu quan trọng có ý nghĩa lớn trong xây dựng, đặc biệt là khi công trình đó được tạo nên từ thép tiền chế. Do đó, không khó để hiểu khi người ta đặt ra những tiêu chuẩn thiết kế cụ thể đối với nhà thép tiền chế nhằm mục đích đem lại một công trình hoàn thiện và chất lượng.

Tiêu chuẩn thiết kế nhà thép tiền chế

Tiêu chuẩn thiết kế nhà thép tiền chế

Một bản thiết kế nhà thép tiền chế sẽ bao gồm bản vẽ thiết kế công trình cơ sở và thiết kế thi công công trình, tất cả đều phải đảm bảo được những tiêu chuẩn thiết kế sau:

1. Có bản thuyết minh thiết kế cơ sở

Đây là phần giới thiệu tóm tắt về địa điểm sẽ triển khai công trình, quy mô các hạng mục mà công trình sẽ xây dựng cũng như phương án thiết kế trong tương lai.

Một bản thiết kế hoàn hảo phải đảm bảo được tính kết nối giữa hạ tầng trong khu vực và các hạng mục của công trình.

Với những công trình công nghệ thì yêu cầu phải có phương án và hệ thống dây chuyền công nghệ đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu đó.

Trong bản thuyết minh thiết kế cũng cần phải có phương án thiết kế kiến trúc của toàn bộ công trình, phần kết cấu hạ tầng kỹ thuật chính cho công trình, danh mục những quy chuẩn thiết kế sẽ được áp dụng, phương án bảo vệ công trình lâu dài trong đó có các biện pháp an toàn như phòng cháy chữa cháy.

2. Tiêu chuẩn bản vẽ thiết kế của nhà thép tiền chế cơ sở

-Bản vẽ tổng thể toàn bộ mặt bằng công trình.

-Bản vẽ phương án thiết kế và bản vẽ sơ đồ công nghệ.

-Bản vẽ hạ tầng kỹ thuật và kết cấu chính của công trình.

3. Tiêu chuẩn của bản vẽ thiết kế thi công công trình

Một bản vẽ tiêu chuẩn thiết kế công trình hoàn hảo sẽ bao gồm phần thuyết minh thiết kế, bản vẽ thiết kế cụ thể, bản dự toán công trình và tài liệu khảo sát xây dựng.

Khi triển khai xây dựng, một thiết kế tốt sẽ thể hiện được đầy đủ các thông số kỹ thuật, chi tiết cấu tạo và vật liệu xây dựng. Do đó, việc đầu tư một bản vẽ thiết kế chi tiết, chuyên nghiệp sẽ quyết định trực tiếp đến hiệu quả kinh tế và chất lượng công trình khi xây dựng.

Các tiêu chuẩn áp dụng để tính toán thiết kế công trình nhà xưởng

TCXD 16-1986

Chiếu sáng nhân tạo tại công trình dân dụng

TCXD 25-1991

Đặt đường dây dẫn điện cho công trình công cộng

TCXD 27-1991

Lắp đặt thiết bị bên trong nhà và trong công trình công cộng

TCXD 29-1991

Chiếu sáng tự nhiên ở công trình dân dụng

TCVN 46-2007

Chống xét cho công trình – Hướng dẫn kiểm tra và bảo trì hệ thống.

TCXDVN 394-2007

Thiết kế lắp đặt thiết bị điện – Phần an toàn

TCVN 4605-1988

Kết cấu ngăn che, kỹ thuật nhiệt – Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4513-1988

Cấp nước phần bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN- 4474-1987

Thoát nước từ bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5687-1992

Hệ thống thông gió, điều tiết không khí – Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5738-2001

Hệ thống báo cháy – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 5760-1993

Phòng cháy chữa cháy – Yêu cầu lắp đặt sử dụng

TCVN- 6160-2005

Phòng cháy chữa cháy – Tiêu chuẩn kỹ thuật

TCXD VN 356-2005

Kết cấu BTCT và BT – Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4319-1986

Nhà và các công trình công cộng – Nguyên tắc thiết kế

TCVN 2737-1995

Phần tải trọng tác động – Tiêu chuẩn thiết kế

TCXDVN 4601-1988

Trụ sở công trình – Tiêu chuẩn thiết kế

TCXDVN: 338-2005

Thiết kế xây dựng VN và tiêu chuẩn về kết cấu thép

TCVN 4514: 1988

Xí nghiệp công nghiệp – Tổng mặt bằng-TC thiết kế

TCVN 4604: 1988

Xí nghiệp công nghiệp – Tổng mặt bằng-TC thiết kế

 


 

Tiêu chuẩn thiết kế nhà thép tiền chế
Thiết kế là một khâu quan trọng có ý nghĩa lớn trong xây dựng, đặc biệt là khi công trình đó được tạo nên từ thép tiền chế.
Đánh giá: 5/5. Tổng cộng: 5 phiếu