Dự án
Tên dự án: Dự án kho gạo Primalis Khu vực: The Others Khách hàng: Primalis Địa điểm: Phnom Penh, Cambodia
Tên dự án: PRIMALLIS Khu vực: The Others Khách hàng: PRIMALLIS CAMBODIA CO.,LTD Địa điểm: Oudong Ward, Phnompenh City, Cambodia
Tên dự án: KINH ĐÔ Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: VSIP - Binh Duong
Tên dự án: PEPSICO 512 Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm: Bac Ninh province
Tên dự án: Dự án Cavi Food Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm: Phnompenh - Cambodia
Tên dự án: Dự án URC Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm: Thanh Oai - Ha Noi
Tên dự án: Cafe Trung Nguyên Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Binh Duong
Tên dự án: Nhà máy VINAMILK Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: My Phuoc - Binh Duong
Tên dự án: Perfetti van melle Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Song Than IP-Binh Duong