Dự án
Tên dự án: KINH ĐÔ Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: VSIP - Binh Duong
Tên dự án: Cafe Trung Nguyên Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Binh Duong
Tên dự án: Nhà máy VINAMILK Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: My Phuoc - Binh Duong
Tên dự án: Perfetti van melle Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Song Than IP-Binh Duong
Tên dự án: PepsiCo Cần Thơ Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Can Tho
Tên dự án: Nhà máy Olam Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Song May-Dong nai
Tên dự án: Kho lạnh Hùng Vương Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Tan Tao IP-HCM City