Dự án
Tên dự án: PepsiCo Cần Thơ Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Can Tho
Tên dự án: Nhà máy Olam Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Song May-Dong nai
Tên dự án: Kho lạnh Hùng Vương Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Tan Tao IP-HCM City