Dự án
Thông tin dự án

PEPSICO 512

Khách hàng: Khu vực: The North Area Địa điểm: Bac Ninh province Khu vực: 40,000m2

1