Dự án
Thông tin dự án

PepsiCo Cần Thơ

Khách hàng: Khu vực: The South Area Địa điểm: Can Tho Khu vực: 35,000m2

1 2 3