BMB STEEL - KHÓA HUẤN LUYỆN NỘI BỘ

Wednesday, 05-11-2014

Trong tháng 9.2014, Ban giám đốc BMB đã tổ chức thành công khóa huấn luyện kỹ năng cho tất cả nhân viên. với chủ đề: TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO BẢN THÂN

Qua khóa huấn luyện này, một thông điệp mạnh mẽ đã được gửi đến cho toàn cán bộ nhân viên BMB với mục tiêu duy nhất: đam mê và sẵn sàng hết mình với công việc. Nhân viên đã ý thức được tầm quan trọng của thông điệp mà ban giám đốc đã gửi tới qua những công việc thường ngày. BMB Steel là nơi các bạn thể hiện niềm đam mê khao khát của mình và bạn sẽ nhận được những kết quả hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực đó.

Tất cả nhưng điều đó không nằm ngoài ý nghĩa tốt đẹp về văn hóa của BMB: “YÊU THƯƠNG - ĐOÀN KẾT - TÔN TRỌNG”

BMB STEEL - KHÓA HUẤN LUYỆN NỘI BỘ
Đánh giá: 0/5. Tổng cộng: 0 phiếu