BMB Steel trao học bổng cho sinh viên khoa Quản lý công nghiệp, trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM

Monday, 22-05-2017

Ngày 12.03.2017 vừa qua, BMB Steel đã trao tặng học bổng cho 10 sinh viên xuất sắc của khoa Quản lý công nghiệp, trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM. Công ty đã kết hợp sự kiện này với chương trình lớn mang tên “ Đêm hội quản lý 2017” với chủ đề “Cảm xúc” được khoa tổ chức hằng năm.

Chúng tôi cũng rất vinh dự là nhà tài trợ cho quỹ học bổng, việc này không chỉ là giảm gánh nặng về tài chính mà còn khuyến khích sinh viên học tập chăm chỉ hơn.

 BMB Steel

BMB Steel trao học bổng cho sinh viên khoa Quản lý công nghiệp, trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM
Đánh giá: 5/5. Tổng cộng: 4 phiếu