DỰ ÁN TRƯỜNG TRUNG HỌC DON BOSCO TEUK THLA, PHNOM PENH - CAMPUCHIA

Thursday, 09-04-2015
Thông qua đại sứ Hoa Kỳ tại Campuchia, và sự ủng hộ của Hội Tôn giáo Hoa Kỳ, Trường trung cấp nghề cho các nữ tu dòng Sale diêng của Tu Viện Donbosco được được thành lập tại trung tâm thành phố Phnom Penh. Dự án vừa hoàn thành và đưa vào hoạt động với diện tích 20.000m2 và khu vực làm việc chính với diện tích 8.000m2.
 Trường Trung học Don Bosco - Teuk Thla, Phnom Penh ở Campuchia là trường Trung học đầu tiên, được thiết lập nhằm mục đích đào tạo hàng trăm nữ tu mỗi năm với Tầm nhìn và Sứ mệnh như dưới đây. TẦM NHÌN của họ là một nước Campuchia hòa bình, phát triển, nơi đó:
- Thanh niên nghèo được giáo dục tốt,
- Các giá trị đạo đức và tinh thần được duy trì, 
- Phụ nữ đóng vai trò tích cực trong quá trình ra quyết sách và xây dựng quốc gia.
Nhiệm vụ của họ là: 
- để truyền cảm hứng cho hy vọng,
- để nuôi dưỡng cuộc sống và
- để nâng cao phẩm giá con người
Thông qua giáo dục toàn diện cho thanh niên nghèo, đặc biệt là nữ, để họ có thể trải nghiệm tình yêu của Thiên Chúa và được trao quyền để trở thành nhà thầu. BMB STEEL rất vinh dự và tự hào về một đóng góp một phần nhỏ cho dự án có ý nghĩa này. Xin gửi đến Đại sứ quán Hoa Kỳ lời "Cảm ơn" đã làm dự án này thành hiện thực.
 
 
 
 
 
 
 
DỰ ÁN TRƯỜNG TRUNG HỌC DON BOSCO TEUK THLA, PHNOM PENH - CAMPUCHIA
Đánh giá: 0/5. Tổng cộng: 0 phiếu