TẠI BMB, CON NGƯỜI LÀ NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN

Friday, 25-03-2016

Với mục tiêu hướng đến là nhà sản xuất - thiết kế - thi công các công trình thép tiền chế đứng đầu khu vực Đông Nam Á và xa hơn nữa là châu Á trong vòng 5 - 10 năm tới, chúng tôi hiểu rằng con người là yếu tố quan trọng nhất,  đó chính là tiền đề cho sự phát triển cho các doanh nghiệp nói chung và BMB Steel nói riêng.

Văn hóa công ty của BMB Steel  là TÔN TRỌNG - ĐOÀN KẾT - YÊU THƯƠNG được xem là yếu tố quan trọng nhất để xây dựng và tập hợp sức mạnh của BMB Steel, cũng như tạo nên sự liên kết giữa công ty chúng tôi với đối tác ( Nhà cung cấp và khách hàng).

Mỗi năm, BMB Steel luôn  duy trì những khóa đào tào ngắn hạn dành cho cán bộ nhân viên như : kỹ sư dự án,  nhân sự, kế toán, lên kế hoạch … để nâng cao trình độ cho nhân viên và kỹ năng quản lý cho cán bộ công ty. Bên cạnh đó, những hoạt động như xây dựng tinh thần làm việc nhóm và các khóa đào tạo này được tổ chức thường xuyên để kết nối nhân viên của BMB Steel.

Ở BMB Steel các yếu tố văn hóa - môi trường làm việc- mục tiêu được được duy trì để tạo động lực cho nhân viên công ty  sáng tạo không ngừng và góp sức cho từng dự án. Vì vậy, làm việc cho  BMB Steel cũng là góp phần mang lại niềm vui và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

BMB Steel, together we build a better future

TẠI BMB, CON NGƯỜI LÀ NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN
Đánh giá: 0/5. Tổng cộng: 0 phiếu