Tin tức

Tin tức mới
Dự án Toei

Dự án Toei

By BMB Steel 26 October, 2016

Bản tin nội bộ số 2

Bản tin nội bộ số 2

October 2016 Issue No. 2

Dự án Wacoal

Dự án Wacoal

By BMB Steel 26 September, 2016

Dự án nhà máy Velbon và Marubeni

Dự án nhà máy Velbon và Marubeni

By BMB Steel 19 September, 2016

GIẢI CẦU LÔNG BMB MỞ RỘNG 2016

GIẢI CẦU LÔNG BMB MỞ RỘNG 2016

By BMB Steel September 05, 2016

DỰ ÁN SETTSU CARTON GIAI ĐOẠN 2

DỰ ÁN SETTSU CARTON GIAI ĐOẠN 2

By BMB Steel 11 August, 2016

DỰ ÁN SAMUT PRAKARN

DỰ ÁN SAMUT PRAKARN

By BMB Steel August 02, 2016

Dự án Hightech garment

Dự án Hightech garment

By BMB Steel July 14th, 2016