Dự án
Tên dự án: Dự án cảng cạn Kerry Khu vực: The Others Khách hàng: Kerry Logistic Địa điểm: Myanmar
Tên dự án: DỰ ÁN CLUB HOUSE Khu vực: The South Area Khách hàng: Dai Quang Minh Corporation Địa điểm: Thu Thiem New Urban Area
Tên dự án: DỰ ÁN BỆNH VIỆN PATHEIN Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm: Myanmar
Tên dự án: DỰ ÁN NHÀ MÁY ROYAL FOOD Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Thailand
Tên dự án: 3rd Factory of OJI GS Paper Packaging Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Myanmar
Tên dự án: CẢNG HÀNG KHÔNG - SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Noi Bai Airport
Tên dự án: DỰ ÁN SÂN BAY QUỐC TẾ SIEM REAP MỞ RỘNG Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm:
Tên dự án: TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ SHOWROOM LEXUS Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm:
Tên dự án: Dự án S.A.C Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Truong Son St, Tan Binh Dist, HCMC