Dự án
Tên dự án: TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI GÒ DẦU Khu vực: The South Area Khách hàng: Truong Hai Auto Company Địa điểm: Thanh Binh A Hamlet, Go Dau, Tay Ninh Provimce
Tên dự án: Dự án chợ Lucky Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm: near Northbridge - Phnompenh - Cambodia
Tên dự án: Trường IT Việt -Hàn Khu vực: The Center Area Khách hàng: Địa điểm: Da Nang
Tên dự án: Showroom Trọng Tín Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm: Cao Bang
Tên dự án: Showroom Honda Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: HCM city
Tên dự án: CO.OP Mart Pleiku Khu vực: The Center Area Khách hàng: Địa điểm: Pleiku-Gia Lai
Tên dự án: Nhà mẫu Cantavil Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Dist 1 - HCM City
Tên dự án: Trung tâm thương mại An Hưng Garment Khu vực: The Center Area Khách hàng: Địa điểm: Tuy Hoa-Phu Yen
Tên dự án: Triển lãm Campuchia Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm: Siamriep-Cambodia