Dự án
Thông tin dự án

Teng Lay Dry Port

Khách hàng: Teng Lay Dry Port Khu vực: The Others Địa điểm: Bavet, Cambodia Khu vực: 10,000 m2

1 2 3 4 5