Dự án
Thông tin dự án

Dự án trung tâm thương mại Khalandale

Khách hàng: Khalandale Mall Khu vực: The Others Địa điểm: Cambodia Khu vực: 20.000 sqm

1 2 3 4 5 6 7 8