THIỆN NGUYỆN TẠI HÀ TĨNH

Thursday, 03-11-2016

Với những khó khăn, bão lũ mà các khu vực miền Trung đang phải đối mặt, công ty BMB Steel đã vận động cán bộ nhân viên toàn công ty chung tay đóng góp hỗ trợ đồng bào miền Trung. Ngày 22 tháng 10 năm 2016, chúng tôi đã đến tỉnh Hà Tĩnh, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề trong thời gian này, để tặng thực phẩm và tiền bạc cho người dân.

Bên dưới là những hình ảnh của chuyến đi. 

 BMB Steel

 
THIỆN NGUYỆN TẠI HÀ TĨNH
Đánh giá: 5/5. Tổng cộng: 2 phiếu