Dự án
Thông tin dự án

Dự án nhà máy Marvel

Khách hàng: Gain Lucky Khu vực: The Others Địa điểm: Cambodia Khu vực: 40.000 sq.m

1