Dự án
Tên dự án: SAF VIET Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Long An
Tên dự án: CJ vina Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Vinh Long
Tên dự án: Tòa nhà Uni president Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: My Tho - Tien Giang
Tên dự án: Tòa nhà OMYA SURIN Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Go Dau - Dong Nai
Tên dự án: Tòa nhà LLG vina Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: My Xuan - BRVT
Tên dự án: Cargill Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm: Hung Yen Province