Dự án
Tên dự án: Dự án PCG Khu vực: The South Area Khách hàng: PCG Địa điểm: Myanmar
Tên dự án: Dự án nhà máy Masan Khu vực: The Others Khách hàng: Masan (Proconco) Địa điểm: Binh Dinh, Vietnam
Tên dự án: Dự án kho gạo Primalis Khu vực: The Others Khách hàng: Primalis Địa điểm: Phnom Penh, Cambodia
Tên dự án: PRIMALLIS Khu vực: The Others Khách hàng: PRIMALLIS CAMBODIA CO.,LTD Địa điểm: Oudong Ward, Phnompenh City, Cambodia
Tên dự án: KINH ĐÔ Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: VSIP - Binh Duong
Tên dự án: PEPSICO 512 Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm: Bac Ninh province
Tên dự án: Dự án Cavi Food Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm: Phnompenh - Cambodia
Tên dự án: Dự án URC Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm: Thanh Oai - Ha Noi
Tên dự án: Cafe Trung Nguyên Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Binh Duong