Dự án nhà máy C.P

Friday, 13-12-2019

Charoen Pokphand Group Co., Ltd. là công ty con thuộc tập đoàn C.P. Là một công ty cổ phần, Charoen Pokphand Group Co., Ltd. nắm giữ cổ phần của các công ty con ở Thái Lan và nước ngoài. Tập đoàn hoạt động trên nhiều ngành công nghiệp từ các ngành công nghiệp đến dịch vụ, được phân loại thành 8 ngành nghề kinh doanh bao gồm 13 nhóm kinh doanh. Hiện tại, tập đoàn đã đầu tư vào 21 quốc gia và nền kinh tế.


BMB Steel đã chọn làm nhà thầu thép để xây dựng nhà máy cho dự án C.P, một tòa tháp sẽ vươn lên độ cao 50 mét. Chúng tôi không chỉ thiết kế, sản xuất, cung cấp mà còn xây dựng nhà máy này theo tiêu chuẩn cao nhất của Mỹ cho dự án này. Bên dưới đây là một số hình ảnh về dự án này.

BMB Steel

 

Dự án nhà máy C.P
Đánh giá: 4.3/5. Tổng cộng: 3 phiếu