HCMC Head Office: 148 Phan Xich Long St., Ward 7, Phu Nhuan Dist., HCMC

NEWSROOM

BMB Steel officially became a member of the Vietnam Chamber of Commerce and Industry

10-28-2020
Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) is a national organization that assembles and represents the business community, employers, and business associations of all economic sectors in Vietnam. To promote trade and business relations with enterprises abroad is one of its main functions. VCCI is an independent, non-governmental, non-profit organization with a legal entity's status and operating with financial autonomy. On October 15, BMB Steel was officially admitted as a member of the Vietnam Chamber of Commerce and Industry. This opportunity is for BMB Steel to cooperate and interact with the Vietnamese business community in domestic and international relations.
 


vcci

 
BMB Steel
LATEST BLOGS
https://bmbsteel.com.vn/storage/2021/06/3496/mau-nha-thep-tien-che-dien-tich-70m2.jpg
Xây dựng nhà tiền chế 70m2 để tiết kiệm được chi phí và đáp ứng đủ diện tích đất ở là những điều cần thiết mà trong thời buổi hiện nay nhiều người mong muốn. Vậy cần những gì để có thể xây nhà tiền chế 70m2

1 day ago
https://bmbsteel.com.vn/storage/2021/06/3488/mot-so-kieu-nha-tien-che-50m2-dep-hien-nay.jpg
Nhà tiền chế 50m2 là kiểu nhà được ưa chuộng thiết kế hiện nay. Với tính ứng dụng được tại các khu vực nhà phố hay những khu đất hạn chế, kiểu nhà này góp phần giải quyết các vấn đề nhà đất hiện nay.

2 days ago