HCMC Head Office: 148 Phan Xich Long St., Ward 7, Phu Nhuan Dist., HCMC

OUR CURRENT OPPORTUNITIES

avatar

We are looking for a seasoned, hardworking, smart, and over-achieving Logistic Executive

avatar

BMB Steel is currently seeking excellent candidates to join our team for the position of Site Supervisor

avatar

We are looking for a seasoned, hardworking, smart, and over-achieving Sales Engineer

avatar

We have an opportunity for an Engineer to join our Structural Practice who is interested in the Structural Design Engineer position

avatar

BMB Steel is currently seeking excellent candidates to join our team for the position of Project Assistant

avatar

Given our business expansion, we are currently seeking excellent candidates to join our team for the position of Tax Accountant. BMB Steel is an Equal Opportunity Employer.

avatar

BMB Steel is currently seeking excellent candidates to join our team for the position of Internal Auditor

avatar

BMB Steel is currently seeking excellent candidates to join our team for the position of QC Engineer

avatar

Nhằm mở rộng quy mô kinh doanh, BMB Steel hiện đang tuyển dụng nhân viên Thiết kế trình duyệt. BMB Steel là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về phát triển nhân sự và đây là nơi có môi trường lý tưởng cho các nhân tài trên khắp cả nước.

avatar

BMB Steel đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Thiết kế gia công. Những năm gần đây BMB Steel trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng và thu hút hầu hết nhân tài trẻ.