HCMC Head Office: 148 Phan Xich Long St., Ward 7, Phu Nhuan Dist., HCMC

PROJECT

YOUR IDEAS -OUR CHALLENGES

TOGETHER WE BUILD THE BETTER FUTURE


 • Duong Vinh Hoa

 • Area: 33,000m2
 • Owner: Duong Vinh Hoa
 • Location: Vietnam
Xây dựng thành công công trình nhà xưởng Dương Vinh Hoa
Dự án kết cấu thép Dương Vinh Hoa đã đưa vào sử dụng
Nét độc đáo dự án nhà xưởng Dương Vinh Hoa
Những mái nhà xanh ngọc của Dương Vinh Hoa
Xây dựng thành công công trình nhà xưởng Dương Vinh Hoa
Dự án kết cấu thép Dương Vinh Hoa đã đưa vào sử dụng
Nét độc đáo dự án nhà xưởng Dương Vinh Hoa
Những mái nhà xanh ngọc của Dương Vinh Hoa

Related Projects

 • Que Ky Storage

 • Area: 10,000 sqm
 • Owner: Que Ky Food Joint Stock Company
 • Location: Vietnam
 • Sailun

 • Area: 180000
 • Owner: Sailun Viet Nam
 • Location:
 • Entobel

 • Area: 50,000 sqm
 • Owner: Entobel
 • Location: Vietnam
 • MFC Warehouse

 • Area: 40,000m2
 • Owner: Millennium Furniture
 • Location: Vietnam
 • M-Pride

 • Area: 10,000
 • Owner: Aung Depar Construction
 • Location: Myanmar
 • Marvel Phase 2

 • Area: 200,000m2
 • Owner: Shenzhou International Group
 • Location: Cambodia
 • IMG Phuoc Dong

 • Area: 300.000 sqm
 • Owner: IMG Phuoc Dong
 • Location: Vietnam
HOTLINE
(+84) 767676170
CONTACT US
NOW