BMB Steel

New Projects
Location: Dagonna, Negombo, Sri Lanka
Location: Thilawa, Yangon, Myanmar
Location: Long An, Vietnam
Location: Thilawa IP, Myanmar
News
Quotation of pre-engineered steel buildings

Quotation of pre-engineered steel buildings

Giá thiết kế nhà thép tiền chế tùy thuộc vào diện tích, quy mô...

Báo giá nhà xây dựng thép tiền chế

Báo giá nhà xây dựng thép tiền chế

​Công ty BMB Steel chuyên về lĩnh vực thiết kế, gia công và thi công...

Nhà Thép Tiền Chế

Nhà Thép Tiền Chế

Nhà thép tiền chế là loại nhà làm bằng các cấu kiện bằng thép...

Clients And Partners