BMB Steel

Dự án mới
Địa điểm: Thailand
Địa điểm: Thailand
Địa điểm: Myanmar
Địa điểm: Thailand
Tin tức
Dự án nhà máy Crown

Dự án nhà máy Crown

BMB Steel đã được chọn trở thành nhà thầu...

Dự án ARB

Dự án ARB

BMB Steel đã bàn giao nhà máy cho dự án ARB....

Dự án Yojin

Dự án Yojin

BMB Steel đã bàn giao nhà máy cho dự án Yojin....

Khách hàng và đối tác