BMB Steel

Dự án mới
Địa điểm: Thilawa SEZ, Myanmar
Địa điểm: Cambodia
Địa điểm: Yangon, Myanmar
Địa điểm: Thilawa Local Industrial Zone
Tin tức
Dự án Denko

Dự án Denko

Vừa qua, BMB Steel đã ký được hợp đồng dự án...

Dự án nhà máy Marvel

Dự án nhà máy Marvel

BMB Steel đã được chọn trở thành nhà thầu...

Dự án Yangon Makro

Dự án Yangon Makro

Vừa qua, BMB Steel đã ký được hợp đồng dự án...

Khách hàng và đối tác